הברומטר הכלכלי- נובמבר 2017

  מצבה של כלכלת ישראל מצביע על התייצבות במצבה בחודשים האחרונים, ובעיקר בלימה של הדפלציה שחווה המשק בתחילתה של 2017. בחודשיים האחרונים עולה קצב האינפלציה טיפין טיפין, ונראה כי זו עשויה להסתכם קרוב ליעד התחתון של בנק ישראל לשנה כולה (1%). למרות זאת, מגמת הההתחזקות בכלכלה הישראלית מתונה מאד, והמשק נראה עדיין די רחוק ממיצוי … להמשך קריאה