download

אילון ג'דה ניהול הון

ייעוץ פיננסי חף מניגודי עניינים

מהי תרומתן של אגרות חוב בתשואה גבוהה לביצועי תיק ההשקעות?

אגרות חוב בעלות תשואה גבוהה– או בשמן העממי "אג"ח זבל" (Junk Bonds או High Yield Bonds), מושכות תשומת לב מרובה של משקיעים בשנים האחרונות, על רקע התשואה המידלדלת באפיקי החוב האחרים– כגון אג"ח המדינה ואג"ח קונצרני בדירוג השקעה. תופעה זו אינה מיוחדת אך ורק לישראל, אלא נפוצה גם בשווקי אירופה, ארה"ב ומקומות נוספים בעולם.

על רקע הגידול בעניין של המשקיעים בתחום, אשר אינו מהווה יותר מ- 6% מכלל שווי שוק האג"ח (אומדן לשוק האמריקאי), עולים מחירי האגרות. בעיניה של יו"ר מועצת הנגידים בארה"ב, פרופ' ג'נט ילן, עליית המחירים לאחרונה הייתה כנראה חדה מדי ואף הביאה אותה להצהרה לא שגרתית בעניין בסוף יולי 2014.

בצד העניין הגובר בקטגוריית שוק זו, עולות שאלות לגבי ההקצאה הנכונה בתיק השקעות לקטגוריית אג"ח הזבל ׁ(אג"ח HY בקיצור) והתרומה שלהן לתיק ההשקעות.

חברת Vanguard פרסמה בדצמבר 2012 מחקר אשר מתייחס להיבטים שונים של שוק האג"ח HY. במסגרת המחקר, ערכה Vanguard השוואות שונות של מדדי השקעה באג"ח HY– בעיקר Barclays U.S. High Yield Corporate Bond Index, מול מדדי אגרות חוב רחבים שאינם מכילים "אג"ח זבל" כגון Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

בין תוצאותיו העיקריות של מחקר זה הינם הבאים:

1. הפער בתשואה לפדיון של אג"ח HY (כפי שמתבטא במדד HY של Barclays) לבין מדדי האג"ח הרחב U.S. Aggregate היה בממוצע 4.98% לאורך התקופה בין ינואר 1987 ויוני 2012.

2. פער התשואה מול אג"ח מדינת ארה"ב ל- 10 שנים בין ינואר 1987 ויוני 2012 היה רחב עוד יותר והסתכם בכ- 5.38%.

יש לציין כי בתחילת ספטמבר 2014 עמד פער התשואה בין אג"ח HY ואג"ח ממשלת ארה"ב על מספר נמוך משמעותית– כ- 4%, ובעת נאומה של יו"ר הפדרל רזרב (לעיל) אף הגיע לרמות שפל של 3.6-3.7%.

3. תשואה גבוהה לפדיון (צופה פני עתיד) לא מבטיחה תשואה גבוהה בפועל (בדיעבד). במקרים רבים, התשואה בפועל של אג"ח HY נופלת מהתשואה לפדיון ששיקפו מחירי האג"ח בתחילת התקופה– לעיתים באופן משמעותי. תופעה זו קורית כיון שאג"ח HY חשופות יותר (ביחס לאג"ח בדירוג השקעה ואג"ח מדינה) לאירועי הפחתת דירוג ופשיטות רגל, אשר שוחקים את התשואה בפועל.במילים אחרות, הפערים בתשואה בפועל בין בין אג"ח HY ואג"ח בדירוג השקעה ואג"ח מדינה הינם נמוכים יותר ממה שניתן היה לצַפּות מראש מתוך התבוננות בפערי התשואה לפדיון בלבד.

4. התנהגות מחירי השוק של אג"ח HY אינה דומה תמיד להתנהגותם של מחירי אג"ח בדירוג השקעה או אג"ח מדינה. בתקופות שפל בשוק המניות, דומה התנהגות השוק של אג"ח HY יותר להתנהגות של מחירי מניות (מבחינת תנודתיות ומגמה).

5. לסיכום, מתייחס המחקר להשפעת שילובן של אג"ח HY על חזית היעילוּת אותה רואים המשקיעים. במסגרת המחקר בוצעו מבחני אופטימזציה לשני תיקי השקעות אשר נבדלו ביניהם בדבר אחד בלבד: בתיק אחד הוגבלה האחזקה באג"ח HY לאפס, ובתיק השני התאפשרה אחזקה זו.
התוצאה שהתקבלה הראתה כי הוספתה של האפשרות להשקיע באג"ח HY לא שינתה את חזית היעילות באופן משמעותי.
במילים אחרות, השקעה באג"ח HY בתיק מפוזר לא מעלה ולא מורידה את את תוצאות ההשקעה החזויות ביחס לתיק בו לא מוחזקות כלל אג"ח HY.

להלן קישורית למחקר המלא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *