download

אילון ג'דה ניהול הון

ייעוץ פיננסי חף מניגודי עניינים

נובמבר, 2013

לסחוט את המיץ שעוד נשאר באג"ח

שנת 2013 לא שבעו המשקיעים נחת מרובה מהאג"ח האמריקאיות. הסביבה המאקרו־הכלכלית לא תמכה באטרקטיביות אפיקי החוב השונים, כולל מוצרי הסל הנכללים בהם. אך על אף הסביבה הבעייתית יש כמה קרנות סל (ETF) שהמשקיעים סבורים כי נותר בהן בכל זאת עוד טיפה מיץ. להקטין רגישות עוד קרן שהתברגה לעשירייה הפותחת היא BKLN, קרן קטנה יותר בעלת […]