download

אילון ג'דה ניהול הון

ייעוץ פיננסי חף מניגודי עניינים

מאי, 2013

לעקוב אחר האמריקאית הקטנה

השווי היחסי של חברות בורסאיות, לעומת חברות אחרות, הנו פרמטר חשוב בהתייחסות של משקיעים אליהן. חברות "גדולות" בדרך כלל דומיננטיות בשוקי המוצרים שהן משווקות, נהנות מנגישות נוחה למשאבים ומימון ובעלות סיכויי הישרדות גבוהים יותר. החברות הקטנות נאבקות בגדולות "ראש בראש", או מסתפקות בנישות שוק שפחות מעניינות את המובילות. בנוסף לשווי היחסי של החברות, גם גודל […]