מנהלי ההשקעות מול מדדים: מנצחים ומפסידים לסיכום שנת 2014

לאחרונה התפרסמו ממצאים לגבי המחקר המקיף ביותר של מנהלי נכסים אקטיביים אמריקאיים בקטגוריות השקעה שונות. הדו"ח שפורסם הינו עדכון למחקר ארוך שנים שמבצעת חברת Standard and Poors, אשר גם מפרסמת את אחד ממדדי המניות הידועים בעולם– S&P 500.
בעדכון האחרון למחקר השתתפו יותר מ- 8,000 קרנות ומנהלים השקעות בקטגוריות השקעות שונות בתחומי המניות בארה"ב, כ- 3,000 קרנות בתחומי המניות הגלובליות, ועוד יותר מ- 1,400 קרנות בתחום האג"ח. העדכון מתייחס לביצועי המנהלים עד סוף דצמבר 2014.

המנהלים לא מצליחים (שוב..) להכות את מדדי המניות

שיעור המנהלים בתחומי המניות אשר ביצועי ההשקעות שלהם נחותים משל מדדי היחס הרלבנטיים נותר גבוה מאד על פני כל קטגוריות ההשקעה. שיעור המנהלים שהוכו בקטגוריית S&P 500 הינו מעל 86% בשנת 2014,  ומעל 88% בשנים 2009-2014. גם בחלון זמן רחב יחסית של 10 שנים, פרופורציית המנהלים המוכים על ידי S&P 500 היה מעט מעל 82%.

תופעה דומה מאד חוזרת על עצמה במספר גדול של מדדי מניות אמריקאיים בנושאי השקעה מרובים: חברות צמיחה וחברות ערך, חברות בינוניות (מיד-קאפ), חברות קטנות (סמול-קאפ) ועוד.

מבין קטגוריות הניהול העוסקות בניהול מניות גלובלי או מחוץ לארה"ב, ביצועיהם הנחותים של מנהלים המשיכו לבלוט לרעה ביחס למדדים בכל חלונות הזמן שנבדקו.

.. וכך גם בתחום האג"ח להוציא חריגים בודדים

גם בתחומי אגרות החוב בלט חסרונם של המנהלים מול מרבית המדדים, אם כי קיימות קטגוריות ספורות בהם מנהלים אקטיביים מצליחים להפיק תוצאות דומות למדדים. בתחומי החוב בדירוג השקעה (דירוג BBB מינוס ומעלה) ובטווח השקעה בינוני, כ- 51% מהמנהלים אף הצליחו להכות את מדדי האג"ח ב- 10 השנים האחרונות.
עם זאת, קטגוריה זו הינה חריגה ונכללים בה פחות מ- 20% מהמנהלים בתחום החוב, בעוד ביתר קטגוריות ההשקעה בתחום האג"ח מוכים כ- 70-95% המנהלים על ידי מדדי אגרות החוב הרלבנטיים.

לדף הפרסומים של S&P Dow Jones Indices

המחקר המלא כאן.

להלן קישורית למידע כללי על SPIVA

כתוב/כתבי תגובה