ביצועי מנהלי השקעות אקטיביים עד אמצע שנת 2014: נתוני ארה"ב

בימים אלו פורסמו נתוני הביצועים של מנהלי קרנות מנייתיות אמריקאיות מול מדדי היחס. ביצועי המנהלים נסקרים על ידי SPIVA אחת לחצי שנה. בסקר האחרון השתתפו כ- 8,556 קרנות נאמנות שונות ב- 18 קטגוריות של מניות (למשל מניות כללי, מניות ערך גדולות, מניות צמיחה בינוניות וכדומה).

 

אין הרבה חדש תחת השמש: מנהלים עדיין מפגרים אחר מדדי היחס

שיעור המנהלים שהפיקו תוצאות פחות טובות ממדדי היחס שלהם היה גבוה, בדומה לממצאים בעבר. בקטגורית S&P 500 כמעט 87% מהמנהלים הפיקו תוצאות פחותות ממדד S&P 500. בקטגוריה זו נדגמו 1,069 קרנות נאמנות והינה השניה בגודלה אחרי קטגוריית "מניות כללי" אשר עוקבת אחרי מדד S&P 1500. בקטגוריה האחרונה נדגמו כ- 2,084 קרנות אשר רובן גם כן הוכו על ידי מדד היחס, אם כי בשיעור מעט נמוך יותר: ב- 5 השנים האחרונות כ- 74% מהן הפיקו תוצאות נחותות משל מדד היחס.

המחקר בודק גם את ביצועי המנהלים בחתכי זמן קצרים יותר: שנה ושלוש שנים.
ב- 3 השנים האחרונות דומים הממצאים המספריים לאלו של המדגם הארוך, בעוד המדגם אשר מתייחס לשנה האחרונה בלבד מציג ירידה כללית בשיעור המנהלים המוכים, אם כי שיעורם לא יורד בדרך כלל מ- 60% (שהוכו על ידי מדדי היחס).

לדף הפרסומים של S&P Dow Jones Indices

המחקר המלא כאן.

להלן קישורית למידע כללי על SPIVA

כתוב/כתבי תגובה