הקרנות שמחסנות מפני ירידה בשוק האג"ח

הריביות הנמוכות מחד והחששות לעליית ריבית מאידך הביאו משקיעים רבים לסיטואציה מורכבת ביחס להשקעת כספים פנויים. הדילמה הזו קשה במיוחד עבור משקיעים אשר אגרות חוב מהוות חלק משמעותי מתיקי ההשקעות שלהם. משקיעים אלו "נפגשים" מדי פעם עם תזרימי מזומנים אשר חוזרים אליהם כתוצאה מחלוקת ריבית או מפדיון של אגרות חוב בבעלותם. אותן אגרות חוב, אשר … להמשך קריאה