SPIVA מפרסמת סקירת ביצועים של מנהלי קרנות ל- 30 יוני 2013

מחלקת המחקר של חברת S&P Dow Jones Indices פרסמה לאחרונה את מחקרה התקופתי נכון ליוני 2013, המוּכּר בשם SPIVA (ראשי תיבות של S&P Indices Versus Active). מחקר זה מכיל את תוצאות הבדיקה של ביצועי התשואה של מנהלי קרנות "אקטיביים" מול מדדי ההשקעה הרלבנטיים אליהם. בעדכון זה של המחקר (המתפרסם ברציפות מאז 2002) כללה אוכלוסיית המדגם … להמשך קריאה

לחזור להרוויח בשוק האירופי

לאחר תקופה ארוכה של אכזבה על רקע משבר החוב באירופה, חוזר הצבע ללחייהם של המשקיעים בשוקי אירופה. אמנם מוקדם לברך על המוגמר, אך נתוני התעסוקה והצמיחה של היבשת מחזקים את התחושה כי הרע מכל כבר מאחורינו. נתוני זרימת הכספים בתעשיית מוצרי הסל משקפים את תחושות המשקיעים. במהלך חודש אוגוסט גייסו מוצרי סל, העוקבים אחר מדדי … להמשך קריאה