שירותים

בטא ניהול הון עוסקת בגיבוש אסטרטגיה פיננסית כוללת לחברות, אגודות שיתופיות, עמותות ומשקי בית.

רובד הבסיס של שירותי החברה מושתת על פיקוח על כלל מנהלי ההשקעות של הלקוח בארץ ובחו"ל, ועל אגרגציה של כל הדיווחים הפיננסיים המועברים ללקוח מדי תקופה.

בנוסף, מציעה בטא ניהול הון ללקוחותיה מכלול רחב של שירותי ייעוץ נוספים, המוכתבים מהדרישות והצרכים הפרטניים של כל לקוח.

להלן פירוט של היצע השירותים המלא.