הברומטר הכלכלי- נובמבר 2017

 

מצבה של כלכלת ישראל מצביע על התייצבות במצבה בחודשים האחרונים, ובעיקר בלימה של הדפלציה שחווה המשק בתחילתה של 2017. בחודשיים האחרונים עולה קצב האינפלציה טיפין טיפין, ונראה כי זו עשויה להסתכם קרוב ליעד התחתון של בנק ישראל לשנה כולה (1%). למרות זאת, מגמת הההתחזקות בכלכלה הישראלית מתונה מאד, והמשק נראה עדיין די רחוק ממיצוי הפוטנציאל שלו.

לעומת זאת, כלכלת ארה"ב מתקדמת בהדרגה לנקודת שיווי המשקל של צמיחה ברת קיימא. למעשה, קצב צמיחת התמ"ג במשק הינו כעת גבוה מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח שלו, ושיעור האבטלה בו נמוך ביחס לנורמלי. עם זאת, שיעור האינפלציה בארה"ב עדיין נמוכה קמעא מיעד 2% של הפד (אם כי בחודש האחרון מעט עלתה), ונראה כי הסיכון להתפרצות אינפלציונית הינו כרגע בשליטה יחסית. מסיבה זו בעיקר מדיניות המוניטרית של הפד הינה יחסית מרחיבה.

על אף היותה של הריבית המוניטרית בארה"ב נמוכה בקריטריונים היסטוריים, על השיפוט הרחב להתחשב גם בכלים הלא-קונבנציונליים שמפעיל הבנק המרכזי, ובעיקר השינויים הכמותיים בהיצע האג"ח בשוק שנודעו בעבר בכינוי QE (הקלה כמותית)— אשר הפך בינתיים ל- QT (Quantitative Tightening).

הצמצום הכמותי שמתכננים נגידי הפדרל ריזרב שקול הלכה למעשה להעלאת ריבית, ויש המעריכים כי הצמצום הצפוי ב- 2018 שקול לתוספת של מעל 1% בריבית המוניטרית (מעבר להעלאות הריביות "הרגילות" אשר יבצע הבנק). הברומטר של ארה"ב אינו מתחשב בצמצום הכמותי הצפוי, ובכך ניתן לקבוע כי הברומטר אף ממעיט במעט מעוצמת השיפור במשק האמריקאי.

גם כלכלת גוש האירו רשמה שיפור נוסף במצבה בחודש נובמבר. ההתקדמות במצבו של הגוש באה לידי ביטוי במבחר פרמטרים כלכליים, ובעיקר שיעור האבטלה אשר ירד לראשונה מאז פרוץ המשבר העולמי לפני כמה שנים מתחת לרמת 9%. אכזבה מסוימת נבעה מנסיגת שיעור האינפלציה בכ- 0.1% (לרמה של 1.4% ב- 12 החודשים שחלפו). אמנם ריבית הבנק המרכזי לא השתנתה (עדיין 0%), וכפי הנראה תשאר ברמה זו עוד תקופה ממושכת, אולם הבנק המרכזי כן מתכוון להקטין את ההרחבה הכמותית שהוא מבצע החל בינואר 2018, מה שיהיה שקול למעשה (לכשיבוצע) להיפוך מגמת ההקלה המוניטרית.

הברומטר הכלכלי עוסק בשקלול של נתונים כלכליים אוביקטיביים בלבד, ועל כן מצבו הגיאו-פוליטי של גוש האירו לא בא בו לידי ביטוי. עם זאת, יש לציין את הטלטלה הפוליטית העוברת בימים אלו על גרמניה– הכלכלה הגדולה והחזקה ביותר בגוש זה, אשר ימים יגידו מה תהיינה השלכותיו הכלכליות.

כלכלת אנגליה הינה היחידה אשר בנובמבר לא חל שינוי בקריאת הברומטר הכלכלי שלה. מרבית הנתונים שפורסמו במשק זה היו דומים לאלו שפורסמו בחודש שעבר, והשינוי העיקרי למעשה הינו החלטת הבנק המרכזי להעלות את הריבית בכ- 0.25%– החלטה אשר נומקה על ידי מועצת נגידי הבנק המרכזי הבריטי בעליה בקצב האינפלציה. ניתן להניח שהבנק המרכזי היה מעדיף דווקא להשאיר את הריבית על כנה, אולם פיחות הליש"ט בעקבות תהליך הברקזיט גרמה לעלייה באינפלציה, שאותה נחוש הנגיד הבריטי לרסן.

ברומטר כלכלי

הברומטר הכלכלי הינו אינדיקטור-על פרי פיתוח עצמי.
הברומטר משקלל במספר אחד את כל הנתונים המקרו-כלכליים הרלבנטיים בתמציתיות, הוא משקף עד כמה קרוב המשק למיצוי הפוטנציאל שלו, ובאיזה קצב הוא מתקדם.
הברומטר אף מאפשר להשוות במהירות ובפשטות בין המצב הכלכלי של מדינות ואיזורים שונים בעולם.

ניתן לקרוא כאן הסבר מפורט יותר על הברומטר ומתודולוגיית חישובו.

כתוב/כתבי תגובה