הברומטר הכלכלי- אוגוסט 2017

לאחר ההרעה המהותית שחלה בערכי הברומטר הכלכלי של כלכלת ישראל בחודש שעבר (יולי), נותר בחודש אוגוסט מכלול האינדיקציות לגבי הכלכלה הישראלית חלש יחסית. בצד השיפור החיובי במצב התעסוקה, המשיכה האינפלציה לרדת מדרגה וחדרה עמוק יותר לטווח השלילי.

בארצות הברית לא חלו בחודש אוגוסט שינויים מהותיים ברכיבי הברומטר הפרטניים, כמו גם בסיכום מכלול הפרמטרים. יציבות דומה נרשמה גם בכלכלת גוש האירו.

 

ברומטר כלכלי

הברומטר הכלכלי הינו "אינדיקטור על" פרי פיתוח עצמי, אשר מסכם את כל הנתונים הכלכליים החשובים ביותר למספר אחד בלבד. בכך מאפשר הברומטר הכלכלי לקבוע בתמציתיות כמה קרוב המשק למיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלו, ובאיזה קצב הוא מתקדם. הברומטר גם מאפשר גם להשוות במהירות ובפשטות את המצב הכלכלי הנוכחי של מדינות ואיזורים שונים בעולם.

ניתן לקרוא כאן הסבר מפורט יותר על הברומטר ומתודולוגיית חישובו.

כתוב/כתבי תגובה