גישת ההשקעות Core and Satellite

עבור מרבית ציבור המשקיעים, הקצאת מלוא תיק ההשקעות שלהם למכשירים עוקבי מדדים יכול להיות פתרון השקעתי מושלם.

עוקבי מדדים

ראשית ננסה לברר, מהם מכשירים עוקבי מדדים? בעולם מכנים את הקטגוריה הזו ETP, קיצור שמשמעותו Exchange Traded Products, או מוצרים סחירים בבורסה. קטגוריה זו נחלקת לשתי קטגוריות משנה. הראשונה היא ETF, כלומר Exchange Traded Funds. בתת קטגוריה זו נכללות קרנות נאמנות לכל דבר ועניין. להבדיל מקרנות הנאמנות המוכרות לנו מישראל, קרנות אלו נסחרות בבורסה ומתפרסמים עבורן שערי קניה ומכירה באופן רציף בכל שעות המסחר. קרנות נאמנות בישראל מפרסמות שער ונסחרות בפועל רק פעם או פעמיים ביממה, לעת עתה.
תת הקטגוריה השניה היא ETN, כלומר Exchange Traded Notes. המוצרים בקטגוריה זו הינם למעשה כתבי התחייבויות של חברה מנפיקה כלשהי, וגם הם נסחרים בדרך כלל ברציפות בבורסות.
מסיבות היסטוריות ורגולטריות, מרבית מוצרי המדדים בישראל הינם ETN ואילו מרבית מוצרי המדדים בארצות הברית הינם ETF. יש לציין כי לא כל ה- ETP עוקבים אחרי מדד כלשהו, וחלקם מנוהלים על פי שיקול דעת של מנהל אנושי. תת קטגוריה זו אמנם מתפתחת לאחרונה, אולם כמות הנכסים בה עדיין קטנה.

יתרונות מוצרי המדדים

למוצרי המדדים ישנם יתרונות רבים. אזכיר בקצרה כמה מהם:
1. מוצרי מדדים נושאים בדרך כלל דמי ניהול מאד, ודאי ביחס למוצרים מנוהלים.
2. אין צורך לדאוג לאיזון מחדש של מניה או אגרת חוב בודדת בתיק כאשר חשיבותה ומשקלה בשווקים משתנה. זאת כיון שהדבר בדרך כלל מתבצע אוטומטית בחישוב מדד היחס, ומקבל ביטוי מיידי במוצר ההשקעה. מעבר לחסכון בעמלות בנקאיות, הדבר הוא גם יעיל מבחינה מיסויית. זאת כיון שהמשקיע אינו צריך לבצע בעצמו פעולות קניה ומכירה, ולכן אינו גורם לאירוע מס.
3. מוצרי מדדים לא 'מפספסים' את המדד. למען הדיוק, יש לציין כי קיים פער בין מדדים ומכשירים עוקבי מדדים בגובה דמי הניהול וטעות העקיבה- אולם אלו בדרך כלל נמוכים מאד–כמה פרומיל בודדים בשנה, ודאי פחות מהעלויות והטעויות הניהוליות של מנהלים בשר ודם.
4. מוצרי מדדים הינם שקופים. אין כל הגיון מורכב או נסתר או בדרך שבה מכשירים עוקבי מדדים מתנהלים. בדרך כלל, הרכב ההשקעות יהיה דומה ב- 99% להרכב מדד היחס, וגם הביצועים יהיו דומים מאד- אפילו ברמה היומית, או אף באינטרבלי זמן קצרים יותר. What you see is what you get.

מדדים בליבת התיק: גישת Core and Satellite

על אף הקביעה, שמוצרי מדדים מתאימים מאד למשקיעים רבים עבור מלוא תיק ההשקעות, בכל זאת התפתחה בעולם גישת השקעה אלטרנטיבית אליה אתייחס כעת.
גישת השקעה זו קרויה Core and Satellite. "ליבה ולווין" בעברית, אם תרצו. על פי גישה זו, עיקרו של תיק ההשקעות– או הליבה שלו, אמור להכיל מוצרי מדדים אשר מתאימים למטרות הפיננסיות ארוכות הטווח של תיק ההשקעות. מטבע הדברים, בחלק זה של התיק מתבצעים שינויים מעטים לאורך זמן. לחלק זה של התיק מתאימים מאד בדרך כלל מוצרי מדדים.

הרגל השניה עליה נשענת גישה זו הינה הלווינים, אשר הינם למעשה הזדמנויות השקעה פרטניות, שעשויות להופיע מעת לעת.

The UBS Core-Satellite Investment Approach - stability, opportunity, flexibility

דוגמא: משקיע נוהג להשקיע את ליבת התיק המנייתית במספר קרנות ותעודות סל העוקבות אחר מספר מדדי מניות. במקביל, זיהה המשקיע הזדמנות להשקיע במניות של חברה מסוימת- לאחר שמחירה ירדה באופן משמעותי. גם אם נניח שזו חברה משמעותית בתוך מדדי ההשקעות (למשל אפל, בזק וכדומה), החשיפה של המשקיע למניה בודדת זו באמצעות מוצר מדד עשויה להיות נמוכה מדי ביחס לגודל ההזדמנות שזיהה. במקרה זה עשוי המשקיע בדוגמא להפיק תועלת מחשיפה פרטנית ישירה למניה המועדפת עליו– וכך נוצר לווין. מועמדים טבעיים נוספים ללווינים עשויים רעיונות השקעה שלא ניתן להיחשף אליהם באמצעות מדדי השקעה סחירים, למשל ניירות ערך של חברות שאינם נכללים במדדים, או שווקים וגיאוגרפיות שאין להם חשיפה ישירה נוחה באמצעות מוצרי מדדים. לווינים אף עשויים להיות מוצרים מנוהלים, כגון השקעות בקרנות נאמנות, או גם קרנות השקעה פרטיות ונכסים לא סחירים.

איך אמור להתחלק התיק בין ליבה ולווינים? לשאלה זו אין תשובה חד משמעית ויחידה. אם המשקיע לא אתר כל רעיון ייחודי, מן הסתם יהיה משקל הלווינים 0% משווי התיק.
אך גם אם המשקיע איתר מספר לווינים מעניינים, הם אינם הופכים לעולם לליבת התיק. עיקר התיק נותר תמיד גרעין של אחזקות במוצרי השקעה בעלי חשיפה רחבה לשווקים מרכזיים— בתחום המניות או אגרות החוב. מקובל בפרקטיקה להעניק ללווינים– כקבוצה, משקל מקסימלי של עד 30-35% משווי התיק.

הלכה למעשה, דבקה גישת ליבה-לווין בפיזור השקעות רחב באמצעות מוצרי זולים אשר נצמדים למדדי השקעה אשר, כפי שסטטיסטיקה ארוכת שנים מראה, קשה להכותם באמצעות מכשירים מנוהלים אקטיבית.
במקביל מזמינה גישה זו את המשקיע להתנסות בהשקעות "אופנתיות" אשר מושכות את לבו מעת לעת. עם זאת, בשל הקושי האובייקטיבי לאתר בעקביות השקעות מוצלחות, מומלץ למשקיע לשמור על פרופורציה לא גבוהה מדי מהתיק בהשקעות הלווין.


קריאה נוספת

1. The UBS Core-Satellite Investment Approach – stability, opportunity, flexibility

2. A Guide To Core-Satellite Investing

3.Simple, Safe, and Cost-Effective: Using a Core/Satellite Approach

כתוב/כתבי תגובה