הברומטר הכלכלי- ספטמבר 2017

הברומטר הכלכלי של חודש ספטמבר מספק עדות נוספת למגמות שאנו עדים להן מתחילת 2017.

כלכלת ישראל עדיין רחוקה ממיצוי הפוטנציאל שלה, ונסוגה מתחילת השנה. הסיבה העיקרית לנסיגה היא הירידה בקצב צמיחת התמ"ג (עקב התמתנות הקצב המהיר של עסקאות נדל"ן ורכישת כלי רכב חדשים). שיעור האבטלה אמנם נמוך מאוד, אך האינפלציה לא מתרוממת, ובכך מגבירה את הסיכון לצמיחת המשק בעתיד. נראה כי כלכלת ישראל רחוקה יותר מארה"ב, ואף יותר מגוש האירו, ממיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלה.

מבחינת הפרמטרים הכלכליים, כלכלת אירופה נמצאת במקום טוב רק במעט מישראל, אולם מבחינת השיפור המקרו כלכלי בה המגמה ברורה. בשלושה מתוך ארבעת מרכיבי הברומטר ניכר שיפור בכלכלת גוש האירו מתחילת 2017: צמיחת התמ"ג, שיעור האבטלה ורמת האינפלציה. על אף השיפור היחסי, חלק מרכיבי הברומטר (למשל שיעור האבטלה הגבוה) משקפים עדיין את מצבו הכלכלי הרגיש של גוש האירו.

כלכלת ארה"ב נמצאת כבר זמן רב במסלול התאוששות ניכר. עם זאת, הברומטר הכלכלי של מדינה זו מסרב בעקשנות להתקדם לכיוון לנקודת האופטימום המושלמת–50%. אמנם קצב צמיחת התמ"ג הואץ השנה, אולם ביתר הפרמטרים נעדרת מגמה חד-משמעית, ובעיקר בחזית האינפלציה אשר מצביעה בינתיים על כוח תמחור מתון מאוד של הסקטור העסקי.

ברומטר כלכלי

הברומטר הכלכלי הינו אינדיקטור-על פרי פיתוח עצמי.
הברומטר משקלל במספר אחד את כל הנתונים המקרו-כלכליים הרלבנטיים בתמציתיות, הוא משקף עד כמה קרוב המשק למיצוי הפוטנציאל שלו, ובאיזה קצב הוא מתקדם.
הברומטר אף מאפשר להשוות במהירות ובפשטות בין המצב הכלכלי של מדינות ואיזורים שונים בעולם.

ניתן לקרוא כאן הסבר מפורט יותר על הברומטר ומתודולוגיית חישובו.

כתוב/כתבי תגובה